สั่งซื้อเลย
Flexa

คัดสรรเป็นอย่างดีมาเพื่อคุณ

Active ingredients

Collagen Type II 75 mg

Green Lipped Mussel 50 mg

DL-alpha Tocopherol acetate (50%) 10 mg

Dicalcium Phosphate,Dihydrate 345 mg

Co-enzyme Q10 (100%) 5 mg

Trireptide Fish Collagen 150 mg

Magnesium Oxide 60 mg

Shark Cartilage Powder 100 mg

Ascorbic Acid (100%) 20 mg

Vitamin D3 (100000 IU/g) 0.4 mg

Vitamin K1 (5%) 0.5 mg

Zinc amino acid chelate 20% 25 mg

Inactive ingredients:

Microcrystalline Cellulose 460i 140.1 mg

Hydroxypropyl Methyl Cellulose 464 45 mg

Talcum 553iii 41.5 mg

Polyvinylpyrrolidone 1201 35.5 mg

Croscarmellose Sodium 468 28.5 mg

Titanium Dioxide 171 25 mg

MagnesiumStearate 470iii 16.5 mg

Silicon Dioxide 551 13.5 mg

Stearic Acid 11 mg

Polythylene Glycol 1521 2.5 mg

ปฎิภาณ

และนี่คือเสียงตอบรับจากลูกค้า Flexa ที่อยากส่งต่อเรื่องราวดีๆ

พิเศษเพียง 980 บาท

วิธีทาน Flexa

  • - ทานวันละ 2 เม็ด (ครั้งละ 1 เม็ด เช้า-เย็น)

  • - ทานได้ทั้ง ก่อนอาหาร หลังทานอาหาร หรือพร้อมอาหาร

Flexa